Drukuj
KIEROWNIK PLACÓWKI
Jadwiga Włodarczyk JADWIGA WŁODARCZYK (JAGODA) − TERAPEUTA , certyfikowany instruktor terapii uzależnień, specjalista 1       stopnia  w profilaktyce uzależnień, edukator
Praca:
 • Oddział Terapii Uzależnień Warszawa Kolska 2/4
 • Poradnia Uzależnień i Współuzależnienia Warszawa Elektoralna 26
 • Stowarzyszenie „U Pima” Warszawa Nowy Zjazd 1
 • Stowarzyszenie „Powrót z U” Warszawa Sobieskiego 112
 • Stowarzyszenie „Powrot z U” Warszawa Nowogrodzka 62 a
 • Oddział DETOX Szpitala Praskiego Warszawa
 • Ośrodek DOM - dla kobiet doświadczających przemocy
 • Oddział Dzienny Terapii Uzależnień WAT
Ukończyła:
 • Ośrodek Edukacji i Profilaktyki Patologii Społecznej Studium Profilaktyki Uzależnień - specjalista edukator
 • Studium Pomocy Psychologicznej - PARPA
 • Studium Terapii Uzależnień z Certyfikatem instruktora terapii - PARPA
 • Trening Inter i Intra personalny - PARPA
ZASTĘPCA
Grażyna Łukasiewicz GRAŻYNA ŁUKASIEWICZPEDAGOG, specjalista od przemocy w procesie certyfikatu, specjalista 1 stopnia w profilaktyce uzależnień, edukator
Praca
 • Praca na stanowisku: specjalisty pracy socjalnej - OPS Mokotów
 • Praca w kontakcie indywidualnym i grupowym z kobietami uzależnionymi od środków psychoaktywnych, doświadczającymi przemocy Mazowieckie Towarzystwo Rodzin i Przyjaciół Dzieci Uzależnionych „Powrót z U” Warszawa Nowogrodzzka 62a
 • Obsługa Dzielnicowego Zespołu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Mokotowski Ośrodek Przeciwdziałania Uzależnieniom
 • Konsultacje dla osób uzależnionych i ich rodzin, Mokotowski Ośrodek Przeciwdziałania Uzależnieniom
 • Dobry Medyk Warszawa Nowogrodzka 62a
 • Stowarzyszenie Powrót z U Warszawa Nowogrodzka 62.a
 • Stowarzyszenie U Pima Warszawa
TERAPEUCI

Dariusz Walczak DARIUSZ WALCZAKTerapeuta ,certyfikowany instruktor terapii uzależnień
Ukończył:
 • Program Rozwoju Osobistego - PARPA
 • Studium Pomocy Psychologicznej - PARPA
 • Studium Terapii Uzależnień - z Certyfikatem instruktora terapii uzależnień - PARPA
Praca:
 • OLAZA - Detox Warszawa Szpital Praski
 • Oddział Terapii Uzależnień - Warszawa ul Kolska 2
 • Poradnia Uzależnień ul. Elektoralna 26
 • Stowarzyszenie U PIMA Warszawa ul. Nowy Zjazd 1

Joanna Bykowska JOANNA BYKOWSKA − ukończyła Instytut Psychologii Stosowanej w Warszawie ul. ZWN 10.
Studium Psychologii i Psychoterapii, Terapeuta Terapii Rodzin i Terapii Uzależnień.
Od 2011 r zdobywała doświadczenie zawodowe w Fundacji Desiderio,

Stowarzyszeniu U PIMA oraz oddziale Detoxu szpitala Praskiego w Warszawie


OŚRODEK przyjazny dla osób LGBT